Coordinated Vulnerability Disclosure beleid

Bij Baaten ICT Security vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen. Dit is overigens geen uitnodiging om onze systemen uitgebreid te scannen en te testen op kwetsbaarheden; dat doen we zelf al regelmatig.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen te mailen naar secure@baaten.com. Versleutel uw e-mail met onze PGP key om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen.
 • Samen afspraken te maken over het delen van informatie met anderen, waarbij er in ieder geval niks wordt gedeeld totdat de kwetsbaarheid is verholpen.
 • Vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen als gevolg van de kwetsbaarheid, direct na het verhelpen van de kwetsbaarheid te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, brute force aanvallen, distributed denial of service (DDOS), spam, of applicaties van derden.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 10 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van de kwetsbaarheid.
 • In berichtgeving over de gemelde kwetsbaarheid zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.

Uitsluitingen

Omdat ieders tijd kostbaar is, verzoeken we u om geen triviale of niet uit te buiten kwetsbaarheden te melden. Diverse kwetsbaarheden kennen we al, en in de meeste gevallen betreft het bewust geaccepteerde risico’s. Voorbeeld van kwetsbaarheden waarover we liever geen melding ontvangen zijn:

 • HTTP Security Headers
 • SPF, DKIM, DMARC issues
 • Publiek toegankelijke bestanden en mappen met niet gevoelige informatie (zoals robots.txt)
 • HTTP 404 statuscode/pagina of andere HTTP non-200 statuscodes/pagina’s
 • Verouderde Javascript libraries zoals jQuery

Wij streven er naar om alle kwetsbaarheden zo snel als mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie nadat de kwetsbaarheid is verholpen.

(deze tekst is gebaseerd op de voorbeeldtekst van Floor Terra zoals gepubliceerd op responsibledisclosure.nl)