Wet- en regelgeving informatiebeveiliging

Er komen steeds meer wetten en regels die eisen stellen aan de wijze waarop organisaties en overheden omgaan met informatiebeveiliging en privacy. Dit heeft onder andere tot gevolg dat organisaties zich in toenemende mate beseffen dat ze informatiebeveiliging niet meer kunnen negeren en ze veel bewuster na moeten gaan denken over wat voor gegevens ze verwerken en welke beschermingsmaatregelen hiervoor nodig zijn. En dat is op zichzelf natuurlijk ontzettend positief.

Tegelijkertijd zijn er ook wetten die de bevoegdheden van opsporingsinstanties regelen. Dergelijke wetten zijn bedoeld om de Nederlandse burgers meer veiligheid te geven, maar vormen tegelijkertijd ook een (potentieel) risico voor de privacy. Baaten ICT Security heeft de verschillende wetten opgesomd en kort beschreven wat deze op hoofdlijnen inhouden.

Wilt u ook graag weten wat verschillende wetten en regels betekenen voor uw organisatie? Baaten ICT Security helpt u te voldoen aan wet- en regelgeving met passende adviezen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

Zorg dat uw organisatie compliant is, en bespreek de mogelijkheden en kansen onder het genot van een kopje koffie.

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Europese privacywet AVG

De Europese privacywet AVG stelt eisen aan de wijze waarop organisaties omgaan met persoonsgegevens. Onder andere: meldplicht datalekken, boetes tot 20 miljoen euro, privacy impact analyse, functionaris gegevensbescherming.

Persoonsgegevens buiten Europa

Persoonsgegevens verwerken buiten Europa? Dit is gebonden aan strikte regels. Gebruik Europese modelcontracten of het EU-US Privacy Shield (vervanger Safe Harbor), en kijk uit voor het Gag Order risico.

Wet computercriminaliteit III

De wet computercriminaliteit III voorziet in meer bevoegdheden voor opsporingsinstanties. Deze mogen nu veel sneller computersystemen binnendringen. Deze wet wordt ook wel hackwet of hackvoorstel genoemd.

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten regelt meer bevoegdheden voor inlichtingendiensten waardoor grootschalig afluisteren mogelijk is. Deze wet wordt ook wel aftapwet of sleepnet genoemd.

Wet openbaarheid bestuur

De Wet openbaarheid bestuur maakt het mogelijk om informatie over bestuurlijke aangelegenheden op te vragen bij de overheid. Informatie over security en privacy aangelegenheden vallen hier ook onder.

Cookiewet

De cookiewet verplicht websites om in bepaalde omstandigheden de bezoekers te informeren en toestemming te vragen bij het gebruik van cookies.