Wet- en regelgeving informatiebeveiliging

Er komen steeds meer wetten en regels die eisen stellen aan de wijze waarop organisaties en overheden omgaan met informatiebeveiliging en privacy. Dit heeft onder andere tot gevolg dat organisaties zich in toenemende mate beseffen dat ze informatiebeveiliging niet meer kunnen negeren en ze veel bewuster na moeten gaan denken over wat voor gegevens ze verwerken en welke beschermingsmaatregelen hiervoor nodig zijn. En dat is op zichzelf natuurlijk ontzettend positief.

Tegelijkertijd zijn er ook wetten die de bevoegdheden van opsporingsinstanties regelen. Dergelijke wetten zijn bedoeld om de Nederlandse burgers meer veiligheid te geven, maar vormen tegelijkertijd ook een (potentieel) risico voor de privacy. Baaten ICT Security heeft de verschillende wetten opgesomd en kort beschreven wat deze op hoofdlijnen inhouden.

Wilt u ook graag weten wat verschillende wetten en regels betekenen voor uw organisatie? Baaten ICT Security helpt u te voldoen aan wet- en regelgeving met passende adviezen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

Zorg dat uw organisatie compliant is, en bespreek de mogelijkheden en kansen onder het genot van een kopje koffie.

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Cookiewet

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen