Information Security Officer

Informatiebeveiliging is een kwaliteitsaspect dat verbonden is aan bijna alles wat zich in een organisatie afspeelt. Als Information Security Officer vervult u een centrale rol en wordt u geconfronteerd met de meest uiteenlopende vraagstukken en risico’s. Uw invloed is echter niet vanzelfsprekend, en u ontleent deze vaak niet aan uw hiërarchische positie. U zult uw gezags- of autoriteitspositie moeten verdienen én behouden. Maar let op, verdienen is iets anders dan afdwingen. Het vergroten van uw invloed zonder in de afdwing-valkuil te stappen kan een behoorlijke uitdaging zijn.

U kunt iedereen het spreekwoordelijke mes op de keel zetten om dingen voor elkaar te krijgen, maar na een paar maanden wil niemand meer met u samenwerken en luncht u alleen. Vanuit de inhoud gezien heeft u waarschijnlijk gelijk en horen die risico’s zo snel mogelijk te worden behandeld. Wilt u echter op de lange termijn succesvol blijven, dan zult u anders te werk moeten gaan. Dit begint met het besef dat een goede relatie met uw collega’s cruciaal is voor een goede informatiebeveiliging. Wanneer u als bikkelharde handhaver door de organisatie trekt, dan zullen deze collega’s u doorgaans (bewust of onbewust) buitenspel proberen te zetten. Uitzonderingen daargelaten is dat niet de wijze waarop u uw invloed wilt vergroten. Het geeft wellicht resultaten op de korte termijn, maar u verspeelt op deze manier wel uw eigen houdbaarheid.

Goede beveiliging niet vanzelfsprekend

Veel organisaties kenmerken zich tegenwoordig door de aanwezigheid van tegenstelde belangen, een sterke focus op functionele vernieuwing, werken onder hoge tijdsdruk, en een klantvraag die centraal staat. Hartstikke prima, maar niet wanneer beheer- en onderhoudswerkzaamheden van het bestaande ICT landschap hieronder lijden. Deze vormen namelijk de basis voor een betrouwbare informatievoorziening, en wanneer de noodzakelijke aandacht hiervoor ontbreekt hopen de risico’s zich in hoog tempo op.

Als Information Security Officer voelt u dat het tijd is om in actie te komen, maar de ervaring leert dat dit niet gemakkelijk is. Een gedragen informatiebeveiligingsproces ontbreekt, de budgetten en beschikbare handjes voor het komende jaar zijn al grotendeels vergeven, en er is structureel geen prioriteit voor het implementeren van risico-mitigerende maatregelen. Inhoudelijk heeft u een sterk verhaal met goede argumenten, maar op de werkvloer wordt u vaak ervaren als degene die kritische vragen stelt op een moment dat niemand erop zit te wachten. En omdat er doorgaans geen sprake is van een hiërarchische verhouding met uw collega’s, zult u uw omgeving op een andere wijze moeten beïnvloeden.

Begrijp het spel

Inhoudelijke kennis is absoluut noodzakelijk, maar niet de enige succesfactor. Op de juist manier participeren in ‘het spel’ wat zich dagelijks binnen de organisatie afspeelt, is minstens zo belangrijk. Investeer daarom ook in het begrijpen van de formele én informele context waarbinnen u opereert. Hoe loopt de besluitvorming? Wie zijn de spelers in het politiek bestuurlijke krachtenveld? Voor welke argumenten zijn ze gevoelig? Hoe reageren ze op elkaar? Wie trekt er achter de schermen aan de touwtjes? Hoe krijgt u iemand het beste in beweging? Welk wisselgeld kunt u hiervoor inzetten?

De antwoorden op dergelijke vragen geven inzicht in het politieke en culturele karakter van de organisatie, en helpen u om de paden naar uw succes (acceptabele risico’s) te kunnen bepalen. Maar het moeilijkste moet dan nog komen, en dat is het spelen van het spel. Pas wanneer dit lukt bent u in staat uw inhoudelijke kennis optimaal te benutten.

Verleiden zonder cadeautjes

Participeren in het spel is bepaald geen sinecure. Dit is met regelmaat de plek waar de tegengestelde belangen boven komen drijven, en er wordt gevochten voor elke centimeter. Voor u het weet bent u getuige van het betere ellebogenwerk en doordachte politieke manoeuvres.

Omdat de reikwijdte van uw invloed binnen het spel zich zelden beperkt tot de collega’s met een formele rol in het besluitvormingsproces, is het belangrijk om met iedereen een goede relatie te onderhouden en continu te werken aan het vergroten van uw autoriteitspositie. Deze zaken zijn namelijk bepalend voor de mate waarin collega’s bereid zijn hun medewerking te verlenen, of zich openlijk achter uw standpunt willen/durven scharen.

Kortom, als u eruit wil halen wat erin zit, heeft u uw collega’s hard nodig. Maar hoe vergroot u nou uw autoriteitspositie zonder de relatie met uw collega’s onder druk te zetten? De vele variabelen die van invloed zijn, maken het beantwoorden van deze vraag complex. Toch kunt u als Information Security Officer een aantal dingen doen die bijdragen aan het vergroten van uw autoriteitspositie, zonder dat daarmee uw eigen houdbaarheid in het geding komt.

 • Beleid op orde– zorg dat het informatiebeveiligingsbeleid op orde is, en zo hoog mogelijk in de hiërarchische boom is goedgekeurd. Dit voorkomt onnodige discussies, en helpt u bij het pareren van vragen zoals “waar staat dan dat dit moet?”.
 • Aansluiten bij kernwaarden van de organisatie – probeer tijdens het formuleren en/of onderbouwen van informatiebeveiligingsdoelen aansluiting te zoeken bij de kernwaarden van uw organisatie. In de regel ontstaat hierover namelijk minder discussie omdat (bijna) iedereen deze erkent en niet zo snel zal tegenspreken.
 • Zichtbaarheid – maak uzelf zo zichtbaar mogelijk. Bijvoorbeeld door aan te haken bij teamoverleggen, bilaterale overleggen met het management, of door het organiseren van awareness- en demosessies. Ga eens een dagje ‘zwerven’ op de werkvloer en toon interesse in het werk wat collega’s doen. Leg contact, stel open vragen, en luister.
 • Geef complimenten – u wordt verwacht kritisch te zijn, maar spreek het ook uit wanneer iets goed gaat. Een schouderklopje voor de beheerder die de nieuwe Java patches snel heeft uitgerold, of een compliment voor de applicatiebeheerder die zijn autorisatiematrix goed op orde heeft. Voorkom dat de dingen uit jouw mond uitsluitend negatief zijn.
 • Practice what you preach – het zijn vaak kleine simpele dingen, maar houdt u aan uw eigen regels. Vergrendel uw pc bij het verlaten van uw werkplek, zorg voor een schoon en opgeruimd bureau als er geen slot op de deur zit, gebruik geen cloud diensten als u dat ook van uw collega’s verwacht. U wilt niet uitstralen dat het allemaal niet zo nauw komt met het volgen van de regels. Als u zich niet aan de regels houdt, komt er een moment dat dit tegen u wordt gebruikt.
 • Betrokken maar niet verantwoordelijk– beleg de verantwoordelijkheid waar deze thuis hoort; zo dicht mogelijk bij de operatie. Blijf nauw betrokken, maar zorg dat de verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld het implementeren van maatregelen niet bij u terecht komt. De Information Security Officer is nooit de probleem- of risico-eigenaar. Benadruk de verantwoordelijkheid van uw collega’s, maar biedt altijd aan om ze te helpen deze verantwoordelijk te nemen. Geef die credits maar een keer weg; help iemand een goede beurt te maken bij zijn/haar leidinggevende. Denk vanuit het belang van de organisatie.
 • Betrek de risico-eigenaar – houdt u niet alleen bezig met de ICT afdeling (de aanbodzijde), maar betrek ook actief de business (de vraagzijde). Maak de business risicobewust, zodat deze de rol van risico-eigenaar op zich kan nemen. Een klant die vraagt om een goede beveiliging helpt enorm om de ICT afdeling in beweging te krijgen. Zeker in omgevingen waar de klantvraag expliciet centraal wordt gesteld.
 • De eigenaar bepaalt risicobereidheid– borg dat besluiten omtrent risico’s op de juiste plek in de organisatie worden genomen; bij de risico-eigenaar. Deze bevindt zich zelden in de ICT afdeling, maar bijna altijd bij de business. Wanneer de ICT afdeling autonoom risico’s wenst te behandelen, zonder de risico-eigenaar te betrekken, kunnen risico’s uitsluitend worden verlaagd door het implementeren van (aanvullende) maatregelen. Alleen de eigenaar kan risico’s accepteren. Vraag hierbij altijd om een risicoanalyse op basis waarvan het akkoord is gegeven. Enerzijds is dit de vastlegging van een geaccepteerd risico, en anderzijds geeft dit aan of de eigenaar goed heeft begrepen wat het risico inhoudt.
 • Risico-eigenaar betaalt de rekening– een eigen budget kan voordelen hebben, maar is vaak ook een risico. Wanneer er met budgetten wordt gewerkt, zorg dan dat u niet de budgethouder voor informatiebeveiliging bent. Hiermee voorkomt u dat de implementatie van risico-mitigerende maatregelen afhankelijk wordt van uw potje met geld. Een dergelijke directe betrokkenheid bij de uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid is niet gewenst.
 • Blijf die (tegen)druk geven– u stelt kritische vragen op momenten dat het anderen niet uitkomt. Dat hoort erbij, is gezond voor een organisatie, en zal nooit verdwijnen. U behartigt nu eenmaal een belang binnen de organisatie wat vaak wordt ervaren als strijdig met andere belangen. Bij aanhoudende druk en uitblijvende resultaten, komt er een moment dat uw collega’s (vaak het management) zullen proberen om uw druk te verminderen. Bekijk of het verstandig is uw collega’s tegemoet te komen, maar laat de druk niet (helemaal) wegvallen. Zonder druk stagneert vaak ook de voortgang, en dan kunt u opnieuw beginnen.
 • Geef en neem op het juiste moment – weet wanneer u op uw strepen moet gaan staan, en zoek naar de juiste balans tussen geven en nemen. Gaat u te vaak op uw strepen staan (de bikkelharde handhaver) zonder dat dit het juiste effect sorteert, dan verliest dit voor uw omgeving zijn waarde. Geeft u teveel ruimte, dan wordt u ook niet serieus genomen. Bepaal voor uzelf welk wisselgeld u heeft, en houd voet bij stuk wanneer het urgente risico’s betreft die ook zo worden ervaren.
 • Onafhankelijke hiërarchische positie – probeer met uw hiërarchische positie uw onafhankelijkheid te vergroten. Bij voorkeur dus niet binnen de ICT afdeling, en wanneer dat wel zo is, dan liever in de staf in plaats van de lijn. In de basis geldt: creëer zoveel mogelijk afstand tussen uzelf en het organisatieonderdeel waarover u zich het vaakst kritisch uitspreekt (en dat verantwoordelijk is voor de uitvoering). Dit voorkomt (de schijn van) belangenverstrengelingen.

Blijf uzelf

Bovenstaande tips kunnen u helpen uw effectiviteit als Information Security Officer te doen toenemen. U wordt langzaam een informele autoriteit, met als gevolg dat u het spel gemakkelijker mee kunt spelen. Maar neem niets voor lief, en vergeet niet dat u voor het realiseren van een acceptabel risiconiveau grotendeels bent aangewezen op uw eigen vaardigheden en inzichten. Bedenk hierbij dat organisaties zelden statisch zijn. Het vinden van de juiste modus waarin uw toegevoegde waarde optimaal is, is een continu proces dat gepaard gaat met vallen en opstaan. Behaalde resultaten in het verleden bieden ook hier geen garantie voor de toekomst; morgen kan het zomaar anders zijn.

Het allerbelangrijkste is dat u uzelf blijft. Iedereen heeft een uniek karakter met voor- en nadelen die van invloed zijn op het gedrag. Uiteraard kunt u leren uw gedrag in uw voordeel aan te passen, maar pas op dat u hiermee niet te ver van uzelf af komt te staan. Een goede manager/coach begrijpt dit en helpt u, binnen de kaders van uw persoonlijkheid, met het optimaal leren benutten van uw krachten. Wees creatief en voorkom dat u continu gedrag moet vertonen wat niet bij u past. Dat houdt u niet vol en is bovendien geen prettig vooruitzicht wanneer de wekker ’s ochtends weer afgaat.

Versterk uw team met kennis en ervaring op het gebied van informatiebeveiliging. Ook voor het coachen/trainen van uw eigen medewerkers!

 • interne audits
 • beheersen van (project)risico’s
 • opstellen van beleid
 • schrijven van adviezen
 • beantwoorden van spontane vragen uit de organisatie

Baaten ICT Security neemt u werk uit handen, en helpt u het beveiligingsniveau van uw organisatie te verhogen.

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!