Risicomanagement

Inzicht in de risico’s die op uw organisatie van toepassing zijn, en de mate waarin u bereid bent risico’s te nemen, vormen de basis voor een passende informatiebeveiliging. Op basis van uw risk appetite kunt u bepalen welke maatregelen nodig zijn om de gewenste niveaus van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw informatie(systemen) te borgen.

Baaten ICT Security helpt u met het krijgen van inzicht in uw risico, en adviseert u over essentiële vervolgstappen.

Relevante steekwoorden

risk appetite, kans, impact, risicobereidheid, risicohoogte, risico-eigenaar, inzicht, controle, risicoanalyse, dreigingen, sprint.


Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!