Privacy (AVG)

Steeds vaker stellen wetten en regels op nationaal en Europees niveau eisen aan de wijze waarop organisaties omgaan met privacygevoelige gegevens. Denk bijvoorbeeld aan de nationale privacywet (Wbp) die het melden van datalekken vanaf 1 januari 2016 verplicht stelt, of aan de Europese privacywet AVG (GDPR) die vanaf 25 mei 2018 de nationale wet vervangt. Onder de AVG zijn organisaties verplicht om onder eigen verantwoordelijkheid te voldoen aan de privacywet, én moeten zij dit aan kunnen tonen.

Het voldoen aan de AVG heeft tot gevolg dat organisaties een aantal administratieve taken verrichten, verschillende processen en procedures  implementeren, en een passend beveiligingsniveau borgen. Een goede invulling vereist dus niet uitsluitend juridische expertise, maar ook verstand van informatiebeveiliging. Het niet voldoen aan de regels kan resulteren in hoge boetes tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens).

Baaten ICT Security helpt u te voldoen aan wet- en regelgeving op zowel technisch als op juridisch vlak.

Relevante steekwoorden

Privacy, persoonlijke levenssfeer, wetgeving, regels, Data Protection Impact Assesment (DPIA), Privacy Impact Analyse (PIA), privacy by design, vrijheid, autoriteit persoonsgegevens, college bescherming persoonsgegevens, wet bescherming persoonsgegevens, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), General Data Protection Regulation (GDPR), bewerkersovereenkomst, privacy officer, Functionaris Gegevensbescherming, Data Protection Officer, datalek, meldplicht, uitvoeringswet AVG.


Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!