Onafhankelijk advies

Een advies van een onafhankelijk expert kan heel nuttig zijn. Bijvoorbeeld ter bevestiging van reeds gemaakte keuzes, of als voorbereiding op nog te nemen besluiten. De onderwerpen kunnen heel verschillend zijn: cloud computing, wetgeving, beleid, architectuur, business continuity management, authenticatie en autorisatie, netwerkzonering, risicoclassificatie, patchmanagement, encryptie, Wi-Fi netwerken, management ondersteuning, anti-DDoS maatregelen, of contractuele afspraken met leveranciers.

Wat uw adviesvraag of -behoefte ook betreft, Baaten ICT Security stelt uw risicobereidheid en bedrijfsdoelstellingen centraal, en zorgt voor een passend advies in de juiste taal.

Relevante steekwoorden

Advies, consultancy, expert opinion, onafhankelijk.


Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!