NIS2 / Cyberbeveiligingswet

De NIS2 richtlijn is een Europese verordening, de opvolger van de NIS richtlijn en is in Nederland vertaald naar de Cybersecuritywet. Doel is het verbeteren van de cyberbeveiliging en digitale weerbaarheid van bedrijven en organisaties in de Europese Unie en dus ook in Nederland. De NIS2 kent vergeleken met de NIS strengere beveiligingsmaatregelen, toezicht en meldingsvereisten voor incidenten. Ook is de NIS2 op meer organisaties van toepassing waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen essentiële en belangrijke entiteiten. Met behulp van criteria kunnen organisaties bepalen of de NIS2 van toepassing is en, zo ja, onder welke categorie (essentieel of belangrijk) zij vallen.

Vergelijkbaar met de AVG zullen organisaties moeten voldoen aan verschillende vereisten waaronder de 10 zorgplichtmaatregelen. Ook zijn bestuurders voortaan expliciet verantwoordelijk én aansprakelijk voor de cybersecurity van hun organisatie en dienen zij toe te zien op de selectie en uitvoering van beveiligingsmaatregelen. Om deze verantwoordelijkheid goed in te kunnen vullen, dienen bestuurders aantoonbaar te beschikken over actuele kennis en vaardigheden om de cybersecurity van hun organisatie te besturen.

Door onze jarenlange ervaring met zowel de technische als organisatorische aspecten van het security vakgebied, is Baaten ICT Security in staat om organisaties te helpen met alle verplichtingen die voortvloeien uit de NIS2. Van het opzetten van beleidsstukken en plannen, het implementeren of toetsen van specifieke maatregelen, tot aan het trainen van bestuurders of medewerkers. Uiteraard op basis van onze kenmerkende pragmatische aanpak die is afgestemd op het karakter en de risico’s van de organisatie.

Relevante steekwoorden

Network and Information Security Directive, NIS2, Cyberbeveiligingswet, EU richtlijn 2022/2555, essentiële entiteiten, belangrijke entiteiten, zorgplicht, zorgplichtmaatregelen, governance, meldplicht, nationaal register, CSIRT, toezichthouder, bestuurder, training, awareness.


Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!