Awareness en training

Organisaties zijn voor een goede informatiebeveiliging sterk afhankelijk van het gedrag en handelingen van hun medewerkers. Zelfs de beste maatregelen zijn waardeloos wanneer medewerkers zich niet passend gedragen. Daarom is het belangrijk dat medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht, én dat ze begrijpen waarom.

Baaten ICT Security helpt organisaties om hun medewerkers bewust te maken van het belang van informatiebeveiliging en priavcy, de risico’s die op de loer liggen, en het gedrag dat past bij verschillende situaties. Dit gebeurt door het geven van heldere uitleg, relevante voorbeelden, en demonstraties.

Tijdens een demonstratie wordt bijvoorbeeld uitgelegd hoe hackers te werk gaan, en kan worden getoond hoe hackers via het internet inbreken op een werkplek of een bedrijfsnetwerk. Uiteraard is er ook gelegenheid om in te gaan op specifieke vragen die leven onder de medewerkers. Aan het einde is voor iedereen duidelijk hoe men vanuit de eigen rol kan bijdragen aan een goede informatiebeveiliging.

Laat het (onbewuste) gedrag van medewerkers niet de zwakste schakel zijn, en informeer ze over het belang van informatiebeveiliging en de risico’s die op de loer liggen.

Relevante steekwoorden

Awareness game, beveiligingssessie, hack demo, inspiratiesessie informatiebeveiliging, bewustzijn, opleiding, workshop informatiebeveiliging, inzicht, begrijpen, demonstratie, uitleggen, rollen, verantwoordelijkheden, social engineering, virussen, malvertising, misbruik, training, veilig internetten, wachtwoorden, wifi, internet rijbewijs, alert, signalen herkennen, inspiratie security.


Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!