Privacybeleid

Baaten ICT Security vindt het belangrijk om op verantwoorde wijze om te gaan met privacygevoelige informatie. Met dit privacybeleid worden belanghebbenden en belangstellenden geïnformeerd over de wijze waarop dit gebeurt.

Wet bescherming persoonsgegevens

De wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht organisaties hun klanten te informeren over het verwerken van persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is in de wet gedefinieerd als “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Alle verwerkingen van persoonsgegevens moeten worden gemeld bij de toezichthouder; het CBP. Zij leggen deze meldingen vast in het openbare Wbp-meldingenregister.

Baaten ICT Security legt persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, werkgever, functie) vast in een versleuteld klantenbestand ten behoeve van relatiemanagement en het factureringsproces. Vanwege de beperkte grootte van het klantenbestand, vindt de verwerking van deze persoonsgegevens handmatig plaats. Volgens het Vrijstellingsbesluit Wbp is deze vorm van verwerking van persoonsgegevens vrijgesteld van de wettelijke meldplicht bij het CBP. U zult Baaten ICT Security daarom ook niet terugvinden in het eerder genoemde openbare Wbp-meldingenregister. Dit betekent overigens niet dat Baaten ICT Security zich voor de verwerking van persoonsgegevens niet hoeft te houden aan de eisen die de Wbp hieraan stelt. De wet blijft van toepassing, alleen is het melden van de verwerking niet verplicht.

Persoonsgegevens en derden

Baaten ICT Security stelt persoonsgegevens van haar klanten nooit zonder hun toestemming ter beschikking aan derden, behalve wanneer dit vanuit Nederlandse wetgeving is vereist.

Bezoeken van de website

Het bezoeken van de website www.baaten.com is uitsluitend mogelijk via een versleutelde HTTPS (HTTP over SSL) verbinding. Bij elk bezoek worden uw hostnaam, browseridentificatie, besturingssysteem, en in sommige gevallen de laatste website die u bezocht, opgeslagen voor statistische doeleinden. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Met uitzondering van Google Maps en Google Fonts, wordt er geen inhoud van derden (zoals bijvoorbeeld advertenties) geladen door de website.

Gebruik van cookies

Baaten ICT Security maakt voor het bezoeken van haar website www.baaten.com gebruik van tijdelijke cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren. Na bezoek van de website kunnen de cookies van uw systeem worden verwijderd. Baaten ICT Security maakt geen gebruik van analytische cookies of cookies die uw surfgedrag bijhouden (het zogenaamde tracking cookie). Volgens de cookiewet hoeft er daarom niet op voorhand om toestemming te worden gevraagd voor het plaatsen van cookies.