Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is in dit overzicht een beetje een vreemde eend in de bijt. Deze wet heeft namelijk niet direct te maken met informatiebeveiliging of privacy, maar wel indirect. De wet garandeert eenieder de mogelijkheid om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid bij een bestuursorgaan (ministerie, provincie, gemeente, etc) op te vragen.

Goed dat deze wet bestaat, maar het betreft dus ook het opvragen van informatie omtrent informatiebeveiliging en privacy. Zo zijn er in het kader van de meldplicht datalekken vragen gesteld over de vertrouwelijkheid van de gedane meldingen, aangezien de Autoriteit Persoonsgegevens als zelfstandig bestuursorgaan onder de Wet openbaarheid van bestuur valt. U wilt immers niet dat een slimme vragensteller in het kader van de Wob informatie over uw organisatie naar buiten brengt die schade kan toebrengen. In de formulering van de wet is hier rekening mee gehouden en zijn er uitzonderingen opgenomen, maar bij twijfelgevallen zal een uitspraak van een rechter uitsluitsel moeten geven.

Wilt u ook graag weten wat verschillende wetten en regels betekenen voor uw organisatie? Baaten ICT Security helpt u te voldoen aan wet- en regelgeving met passende adviezen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

Zorg dat uw organisatie compliant is, en bespreek de mogelijkheden en kansen onder het genot van een kopje koffie.

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!