Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (aftapwet / sleepnet)

De huidige wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) stamt uit 2002 en regelt de bevoegdheden van inlichtingendiensten. Beargumenteerd vanuit de wens om terrorisme beter te kunnen bestrijden, wil het kabinet de huidige bevoegdheden van inlichtingendiensten uitbreiden. Zo regelt het nieuwe wetsvoorstel (Wiv 2017) dat er voortaan ongericht op kabels mag worden afgetapt (dit geldt ook voor mobiele telefoons omdat zendmasten via kabels aangesloten zijn). Dit geeft de mogelijkheid om grootschalig internetverkeer af te kunnen luisteren van alle Nederlanders. En dát staat haaks op privacywaarborgen die door velen worden nagestreefd. Volgens critici (zoals bijvoorbeeld Bits of Freedom) wordt er een zogenaamd sleepnet gecreëerd, omdat er ook veel data van onschuldige Nederlanders wordt verzameld. Ook maken critici zich zorgen over de wijze waarop inlichtingendiensten met de verzamelde gegevens omgaan. Bevriende inlichtingendiensten uit andere landen zoals de NSA hebben wat dat betreft geen goede reputatie.

Ondanks het feit dat de Raad van State heeft geadviseerd om het wetsvoorstel niet in te dienen bij de Tweede Kamer, is dit wel gebeurd. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 14 februari 2017 goedgekeurd, en de Eerste Kamer volgde op 11 juli 2017. Oorspronkelijk was het plan om de wet per 1 januari 2018 van kracht te laten gaan, maar omdat het langer duurde om de kandidaten te selecteren voor de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) is de invoering van de wet uitgesteld tot 1 mei 2018. Deze commissie bestaat uit drie leden (twee (oud)rechters en een technisch expert) die verzoeken van de AIVD voor het gebruiken van bijzondere bevoegdheden vooraf toetsen. Het oordeel van de TIB is bindend.

Op 21 maart 2018 vindt er een raadgevend referendum plaats, wat tot gevolg kan hebben dat de eerste en tweede kamer opnieuw een besluit moeten nemen over de Wiv 2017.

Wilt u ook graag weten wat verschillende wetten en regels betekenen voor uw organisatie? Baaten ICT Security helpt u te voldoen aan wet- en regelgeving met passende adviezen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

Zorg dat uw organisatie compliant is, en bespreek de mogelijkheden en kansen onder het genot van een kopje koffie.

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!