Cookiewet

De term cookiewet wordt sinds 2012 gebruikt om een wetswijziging in de Telecommunicatiewet (artikel 11.7a) aan te duiden die websites verplicht om in bepaalde omstandigheden de bezoekers van een website te informeren en toestemming te vragen wanneer de website informatie opslaat of toegang tot informatie wordt verleend op het apparaat van de bezoeker. Met andere woorden: wanneer de website een cookie wil plaatsen, aanpassen of lezen. De achterliggende gedacht is dat dit nodig is om de privacy van internetgebruikers beter te kunnen beschermen, of bezoekers in ieder geval de kans te geven hiervoor te kunnen kiezen. Met de cookiewet geeft Nederland invulling aan de Europese Privacyrichtlijn.

Het expliciet vragen om toestemming is alleen verplicht wanneer het cookies betreft die gegevens bevatten die herleidbaar (kunnen) zijn tot een persoon. Het gaat hierbij veelal om cookies die ten behoeve van marketing doeleinden worden gebruikt om bezoekers te volgen op het internet; zogenaamde tracking cookies. Voor cookies die geen bedreiging vormen voor de privacy van bezoekers, maar nodig zijn voor een goede technische werking van de website, is geen expliciete toestemming nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cookies voor het laten functioneren van winkelmandjes, en analytische cookies voor het inzichtelijk maken van het gebruik van de website.  Het vragen om expliciete toestemming mag eenmalig gebeuren en hoeft niet bij ieder bezoek aan een website opnieuw te worden gevraagd. Wanneer een bezoeker geen toestemming geeft om cookies te gebruiken, kan het voorkomen dat een website niet meer volledig functioneert. Er zijn zelfs situaties waarbij bezoekers volledig worden geblokkeerd wanneer zij het plaatsen van cookies weigeren.

Er is al veel kritiek geuit op het bestaan van de cookiewet. Niet alleen door marketeers, maar ook door beheerders van websites en eindgebruikers. Mede hierdoor is de wet in 2015 versoepeld; de verplichting om toestemming te vragen voor het gebruik van analytische cookies is toen vervallen. Ondanks deze versoepeling is er nog steeds veel kritiek. Een veelgehoord kritiekpunt is dat websitebezoekers vanwege de overvloed aan toestemmingsvragen, routinematig toestemming geven zonder zich te verdiepen in de melding. Dit gedrag maakt de implementatie van de cookiewet tot een schijnmaatregelen die niet de bescherming biedt die de cookiewet beoogd te realiseren.

Wilt u ook graag weten wat verschillende wetten en regels betekenen voor uw organisatie? Baaten ICT Security helpt u te voldoen aan wet- en regelgeving met passende adviezen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

Zorg dat uw organisatie compliant is, en bespreek de mogelijkheden en kansen onder het genot van een kopje koffie.

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!