Privacy compliance

Europese verordeningen en Nederlandse wetten stellen eisen aan de wijze waarop organisaties omgaan met privacygevoelige gegevens. Datalekken met (mogelijke) gevolgen voor persoonsgegevens dienen vanaf 1 januari 2016 te worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens) en de betrokkenen. Een slechte beveiliging, ontbrekende / onvolledige bewerkersovereenkomsten, of overmatige datahonger kunnen resulteren in hoge boetes.

Baaten ICT Security helpt u te voldoen aan wet- en regelgeving.

Relevante steekwoorden

Privacy, persoonlijke levenssfeer, wetgeving, regels, privacy impact analyse, privacy by design, vrijheid, autoriteit persoonsgegevens, college bescherming persoonsgegevens, wet bescherming persoonsgegevens, privacy impact analyse.


Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!